EU- udbud på levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb

Udbuddet omfatter levering af beton til Jysk Fællesindkøb.

Udbuddet er delt op i delaftaler pr. kommune.

Skive Kommune er tovholder på udbuddet, og der kan læses mere om udbuddet her

Sidst opdateret: 29.03.2019