Krydset Banegårds Alle - Vesterbrogade

I forbindelse med ombygning af rundkørslen Banegårds Alle - Vesterbrogade til et signalreguleret kryds, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Omfang
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

Kantsten ca. 570 m
Chaussésten ca. 20 m² 
Taktile belægninger ca. 45 m² 
Fortov ca. 400 m² 
Asfaltbelægning i kørebane ca. 2.200 m² 
Asfaltbelægning i cykelsti ca. 460 m²

Udførelsesperiode
Arbejdet skal udføres i perioden 3. oktober 2017 til 5. december 2017.

Udbudsmateriale og licitation
Udbudsmaterialet kan rekvireres senest tirsdag den 12. september 2017 ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: kd@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra fredag den 25. august 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Krydset Banegårds Alle - Vesterbrogade" og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest fredag den 15. september 2017 kl. 10.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020