Vibohøj - 14 boliger

Byggeriet omfatter opførelsen af en nyt boligafsnit på 313 m2 brutto areal, samt reetablering af omkring liggende arealer til fælles arealer.

UDBUD
Projektet udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER

Byggeriet omfatter opførelsen af en nyt boligafsnit på 313 m2 brutto areal, samt reetablering af omkring liggende arealer til fælles arealer. Byggeriet er beliggende på Rørsagervej 5, 8800 Viborg, og er en del af forsorgshjemmet Vibohøj.
Institutionen består af 14 boligenheder. Hver bolig er på ca. 22 m2 bruttoareal, bestående af et opholdsrum med stue, køkken og soveværelse i ét, samt badeværelse.

Lejlighedskel, samt bagmure og skillevægge mod teknik, opføres i kalksandstensblokke og øvrige skillevægge omkring badeværelser opføres i porebetonblokke.

Facade opføres i tegl.

Tagkonstruktionen udføres som sadeltag, beklædt med tagpap og listedækning.

Gulve udføres som vinylgulve i badeværelser. Opholdsrum udføres med epoxy gulvbelægning.

 

Badeværelser beklædes med vægfliser fra gulv til loft.

 

Vinduer udføres som træ-/alu vinduer. 

 

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser. Gives der tilbud på flere entrepriser, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.

Viborg Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven. 

 

ENTREPRISER

1. Råhus/murerentreprisen

1.1 Jordarbejdet

1.2 Jordarbejder for ledninger

1.3 Betonarbejdet (insitustøbt)

1.4 Murerarbejdet

1.5 Kloakarbejdet

1.6 Anlægsarbejdet (Belægning/beplantning)

 

2. Tømrerentreprisen

2.1 Blikarbejdet

2.2 Tømrerarbejdet

2.3 Fugearbejdet

2.4 Gulvarbejdet

2.5 Tagpaparbejdet

2.6 Fast inventar

 

3. VVS- og ventilationsentreprisen

3.1 VVS-arbejdet

3.2 Ventilationsarbejdet

 

4. El - entreprisen

4.1 El-arbejdet

 

5. Malerentreprisen

5.1 Malerarbejdet & bygningsrengøring   

 

LICITATIONSMATERIALE

Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via nedenstående link:  

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fthjoprbiz    

og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.

 

Materialet er tilgængeligt fra d. 30.08.2019 

TVIVLSSPØRGSMÅL:  

Vedr. projektet stilles via Ibinder:

Statik, VVS, Ventilation og El:

Michael Nielsen, Sweco

Arkitekt / øvrige:

Jan Toft, Meissner + Sigh

 

Spørgsmål skal stilles senest: 

Mandag d. 16.09.2019 kl. 12.00

Evt. rettelsesblad vil herefter blive udsendt senest torsdag d. 19.09.2019 

 

LICITATION

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ibinder (se udbudsbrev)

Licitationen afholdes mandag den 23. Sept. 2019, kl. 10.00, elektronisk. 

 

BYGGEPERIODE

Under forudsætning af Viborg Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være med opstart  uge 41 2019 og aflevering uge 18 2020. 

 

Totalrådgiver:                                             Bygherre:

Arkitekter Meissner + Sigh                            Socialforvaltningen

Thinggade 19                                              Viborg Kommune

7800 Skive                                                  Prinsens Alle 5

Kontakt: Jan Toft                                         8800 Viborg

Email: jt@m-s.dk                                 

Mobil: 21557053  

 

Sidst opdateret: 07.02.2020