Udbud vedrørende istandsættelse af flyttelejligheder

Viborg Kommune udbyder herved opgaven med istandsættelse af kommunens boliglejemål i offentlig licitation.

Udbuddet omfatter:

Viborg Kommune har ca.750 udlejningsboliger fordelt på 40 afdelinger, og istandsættelsesarbejderne udføres i forbindelse med ud- og indflytning af lejemålene omhandlende maling, gulvslibning og rengøring m.m..

Kontrakt opstart er den 1. februar 2019.

 

Udbuddets form:

Udbuddet gennemføres som en elektronisk udbudsforretning, hvor al kommunikation skal foregå skriftlig på EogE_udbud@viborg.dk.

 

Anmodning om udbudsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til EogE_udbud@viborg.dk og følgende ordlyd skal fremgå af e-mailens emnefelt: ”Udbud vedrørende istandsættelse af flyttelejligheder”.

 

Sidste frist for rekvirering af materialet er d. 13. november 2018 kl. 12.00.

 

Sociale klausuler:

Viborg kommune har vedtaget en Indkøbs- og udbudspolitik, der bl.a. indeholder sociale klausuler, der skal overholdes af de bydende entreprenører i forbindelse med byggeriet.

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal sendes skriftligt til EogE_udbud@viborg.dkSpørgsmål skal være Kommunen i hænde senest den 06. december 2018 kl. 12.00, og følgende ordlyd skal fremgå af e-mailens emnefelt: ”Udbud vedrørende istandsættelse af flyttelejligheder”

 

Spørgsmål vil blive besvaret løbende og senest den 11. december 2018. Spørgsmål og svar vil blive tilsendt samtlige, der har rekvireret tilbudsmaterialet tilsendt.

  

Tilbud

Udbuddet gennemføres som en elektronisk udbudsforretning, og tilbud skal derfor fremsendes som vedhæftet fil til EogE_udbud@viborg.dk. Følgende ordlyd skal fremgå af e-mailens emnefelt: ”Udbud vedrørende istandsættelse af flyttelejligheder”.

 

Tilbuddet skal bestå af udfyldt tilbudsliste, med tro og love, omdannet til fil i PDF-format.

 

Tilbud modtaget på andre måder vil ikke blive taget i betragtning.

 

Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes, for at tilbuddet kan betragtes som værende konditionsmæssigt.

 

Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Licitation

Tilbud skal være modtaget i på mail EogE_udbud@viborg.dk senest tirsdag den 18. december 2018, kl.12.00. Tilbudsgiveren er selv ansvarlig for at tilbuddet når frem i tide.

 

Der forventes et betydeligt antal tilbud, og der vil derfor ikke være adgang til at overvære åbning af de indkomne tilbud.

Sidst opdateret: 07.02.2020