Trækstien ved Bjerringbro

Viborg Kommune og et bredt sammensat partnerskab vil øge tilgængeligheden til Trækstien ved Bjerringbro. Nærværende projekt omhandler udbud af anlægsarbejder på Trækstien ved Bjerringbro.

Projektet omfatter sti-strækningen fra Violvej vest for Gudenåvej forbi Bjerringbro by og videre ud til Kjællinghølbroen i øst. Anlægsarbejderne omfatter dels anlæg af hævet træstier på stolper, anlæg af lystfiskerplatforme i tilknytning til træstier samt udlæg af stigrus mellem træstierne.

Omfang

Projektområdet omfatter 3,8 km sti langs Gudenåen med anlæg af:

  • Hævede træstier (bredde: 1,50 meter) med en samlet længde på ca. 725 meter fordelt på 13 delstrækninger

  • Tre lystfiskeplatforme i tilknytning til træstierne på hver 16 m2

  • Udlægning af kalkstabiliseret stabilgrus mellem træstierne med en samlet længde på 2.827 meter - i alt ud­lægning af ca. 1.360 m3 grus efter komprime­ret stand

  • Udlægning af kalkstabiliseret stabilgrus på et lag af singels, med en samlet længde på 150,7 meter - i alt udlægning af ca. 32 m3 grus og ca. 92 m3 singels efter færdigkomprimeret stand.

Tidsplan
Tilbudsfase:
6. juli – 20. august 2017

Anlægsarbejdet skal udføres i perioden:
11. september – 30. december 2017

Udbudsmateriale
Udbudsmateriale kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Bendt Nielsens Tegnestue
Emborgvej 92
8660 Skanderborg
E-mail: bntegnestue@gmail.com

eller
Viborg Kommune
att. Carsten Funch Madsen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
E-mail: cfu@viborg.dk 

Mail skal indeholde firmanavn, adresse og e-mail adresse.

Udbudsmateriale udsendes i e-mail med filer i pdf-/excelformat.

Sidst opdateret: 07.02.2020