Gen-udbud - Trækstien ved Bjerringbro

Viborg Kommune og et bredt sammensat partnerskab vil øge tilgængeligheden til Trækstien ved Bjerringbro. Nærværende projekt omhandler udbud af anlægsarbejder på Trækstien ved Bjerringbro.

Projektet omfatter sti-strækningen fra Violvej vest for Gudenåvej forbi Bjerringbro by og videre ud til Kjællinghølbroen i øst. Anlægsarbejderne omfatter dels anlæg af hævet træstier på stolper, anlæg af lystfiskerplatforme i tilknytning til træstier samt udlæg af stigrus mellem træstierne.

Omfang
Projektområdet omfatter i hovedtræk 3,8 km sti langs Gudenåen med anlæg af:

  • Hævede træstier (bredde: 1,50 meter) med en samlet længde på ca. 516 meter fordelt på 10 del strækninger
  • Tre lystfiskeplatforme i tilknytning til træstierne på hver 16 m2
  • Udlægning af kalkstabiliseret stabilgrus mellem træstierne med en samlet længde på 841 meter - i alt ud¬lægning af ca. 404 m3 grus efter komprime¬ret stand
  • Udlægning af kalkstabiliseret stabilgrus på et lag af singels, med en samlet længde på 255 meter - i alt udlægning af ca. 54 m3 grus og ca. 191 m3 singels efter færdigkomprimeret stand.

Mængdeangivelserne er, i forhold til offentliggørelsen af udbuddet fredag den 13. oktober, justeret mandag den 16. oktober 2017. De justerede mængdeangivelser fremgår desuden af det udsendte udbudsmateriale.

Tidsplan
Tilbudsfase:        13. oktober – 30. oktober 2017
Anlægsarbejdet skal
udføres i perioden:    15. november 2017 – 15. april 2018 

Udbudsmateriale
Udbudsmateriale kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Bendt Nielsens Tegnestue
Emborgvej 92
8660 Skanderborg
bntegnestue@gmail.com

eller

Viborg Kommune
att. Carsten Funch Madsen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
cfu@viborg.dk

Skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.
Udbudsmateriale udsendes i e-mail med filer i pdf-/Excel format.

Sidst opdateret: 07.02.2020