Tingvejs forlægning

I forbindelse med ombygning og tilbygning af Tinghallen i Viborg skal Tingvej forlægges. Viborg Kommune udbyder nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Kantsten ca. 800 m

  • Brosten i overkørbare arealer ca. 650 m²

  • Fortov ca. 120 m²

  • Belægningssten på forplads ved stadion (fliser og chaussésten) ca.  1.000 m2

  • Asfaltbelægning i kørebane ca. 1.000 m²

  • Vejafvandingsarbejder

 

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 12. marts 2018 til 25. juni 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres senest torsdag den 22. februar 2018 ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: kd@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 5. februar 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Tingvejs forlægning” og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

- senest mandag den 26. februar 2018 kl. 14.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020