Tilbygning ved Center for Mestring

Viborg kommune udbyder herved under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende tilbygning ved Center for Mestring, Søndersøparken 16, 8800 Viborg.
Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagen gældende bestemmelser om pris og tid.

Projektet omfatter:

Tilbygningen udføres som ny hovedindgang/vindfang med dobbelthøjt rum og intern trappe.

Der etableres dørhuller ved eksisterende vinduer for adgang til eksisterende bygning.

Udvendigt udføres tilpasning af eksisterende kloak- og regnvandsledninger, flytning af El-skab samt etablering af hævet belægning med rampe.

 

Arealer omfattet af ombygningen udgør:

Ca. 40 m2 tilbygning fordelt på stue og 1.sal, med dobbelt højt trapperum.

Ca. 45 m2 udvendig belægning, inkl. rampe.

Ca. 14 m2 tagterrasse.

 

 

Fagentrepriser:

             

 A.          RÅHUSENTREPRISEN

              01. Jod- og belægningsarbejder

              02. Kloakarbejdet

              03. Betonarbejdet

              04. Murerarbejdet

             

B.           KOMPLETTERINGSENTREPRISEN

              01. Tømrerarbejdet

              02. Stålarbejdet

              05. Malerarbejdet

 

C.           VVS-ENTREPRISEN

              01. VVS-arbejdet

 

D.           EL-ENTREPRISEN 

              01. El-arbejdet.  

 

 

 

Byggetid:

Projektet igangsættes primo/medio september 2017 med aflevering primo/medio december 2017.

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til Nikolaj Skole på nfs@vibing.dk  hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om, samt emnefeltstekst: UDBUD - Center for Mestring.

Ved anmodning oplyses hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest mandag den 07.08.2017, kl. 12.00.

 

Udbudsmaterialet udsendes kun digitalt, via dropbox.

Tegninger er fortrinsvist i A4 og A3 format.

 

 

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

Udsendelse:

Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, tirsdag den 08.08.2017.

 

Licitation:

Afholdes tirsdag den 29.08.2017 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Resultat:

Licitationsresultatet med indkomne bud fremsendes til de bydende pr. mail.

 

 

Bygherre:

Center for Mestring

Job & Velfærd

Søndersøparken 16

8800 Viborg

 

Totalrådgiver:

Viborg Ingeniørerne A/S

Fabrikvej 4

8800 Viborg

att.: Nikolaj Skole

Sidst opdateret: 07.02.2020