Tilbygning Nordre skole Viborg

Udbuddet omfatter tilbygning til Nordre skole på 540 m2, udbudt som offentlig licitation i 7 forskellige fagentrepriser.

Fagentrepriserne er:

A.     RÅHUSENTREPRISEN                                       

A.1      Nedbrydningsarbejder                                         

                                                                                                     

A.2      Kloakarbejder                                               

                                                                                                    

A.3      Betonarbejder

                                                                                                 

A.4      Betonelementarbejder

                                                                                                   

A.5      Murerarbejder 

                                                                                                   

A.6     Terrænarbejder                                                                                                    

                                                                                                    

B.     TØMRERENTREPRISEN                                    

B.1      Tømrerarbejder                                        

                                                                                                       

B.2      Blikkenslagerarbejder

                                                                                                     

B.3      Tagdækningsarbejder

                                                                                                     

B.4      Gulvarbejder 

                  

C.     VVS-ENTREPRISEN                                         

C.1      VVS-arbejder 

 

D.     VENTILATIONSENTREPRISEN                           

D.1      Ventilationsarbejder                            

              

E.     EL-ENTREPRISEN                                            

E.1       El-arbejder            

                  

F.     MALERENTREPRISEN                                       

F.1       Malerarbejder

 

G.     CTS-ENTREPRISEN                                            

G.1      CTS-arbejder

 

 

Byggetid:
Projektet udføres iht. udbudsmaterialet og forventes igangsat primo august 2019.

Udbudsmateriale:
Udbudsmateriale er kun tilgængeligt i elektronisk form via kaai.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade materialet her.

Materialet forventes tilgængelig fra den 04.03.2019

Sociale klausuler:
Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

Sikkerhedsstillelse: 
Der vil blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, § 6 i forbindelse med kontrahering.  

Aflevering af tilbud:

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)

Tilbuddet skal afleveres senest den: 25.03.2019 kl. 13.00.

Licitation:
Jf. udbudsbrev.

Tildelingskriterie:
Tildelingskriterie er laveste pris.

Forbehold: 
Viborg Kommune accepterer ikke nogen former for forbehold – heller ikke standard forbehold. Tilbud der indeholder forbehold eller afvigelser, vil blive betragtet som værende ikke konditionsmæssige, og vil derfor blive afvist. 

Bygherre:
Viborg Kommune

 

Totalrådgiver:
Kærsgaard & Andersen A/S

Kastetvej 21a

9000 Aalborg

Kontaktperson Anders Tvergaard

Sidst opdateret: 07.02.2020