Til og ombygning af Hjælpemiddelservice Viborg

Viborg kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte fagentrepriser vedrørende til- og ombygning af Hjælpemiddelservice Viborg, Ålandsvej 4, 8800 Viborg.

Projektet omfatter:

 

Udvidelsen af Hjælpemiddelservice Viborg sker ved, at der opføres en ny tilbygning på ca. 260 m², som kommer til at ligge i forbindelse med det eksisterende lager, hvor eksisterende facade nedbrydes. Imellem de to bygninger opføres en ny mellembygning med fladt tag.

 

Ud over tilbygningen, skal der udføres nogle mindre ombygninger i den eksisterende bygning, hvor der skal etableres en ny vaskehal samt udskiftes facadeplader på eksisterende facader.  

 

Fagentrepriser:

             

1.            MURERENTREPRISEN

              1.1 Jordarbejdet

              1.2 Belægnings-, gartner og anlægsarbejdet

              1.3 Betonarbejdet

              1.4 Kloakarbejdet

              1.5 Murerarbejdet

              1.6 Stålarbejdet

              1.7 Epoxyarbejdet

              

2.            TØMRERENTREPRISEN

              2.1 Tømrerarbejdet

              2.2 Snedkerarbejdet

              2.3 Tagdækningsarbejdet      

        

                 3.            VVS ENTREPRISEN

              3.1 VVS-arbejdet

              3.2 Ventilationsarbejdet

              3.3 Blikarbejdet

              

4.            EL-ENTREPRISEN 

              4.1 El-arbejdet

              

5.            MALERENTREPRISEN

              5.1 Malerarbejdet

 

 

Byggetid:

Projektet igangsættes medio december 2017 med aflevering primo juni 2018.

 

Anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til EogE_udbud@viborg.dk
Med tydelig angivelse af sagsnavn Hjælpemiddelservice Viborg i emnefeltet.
Ved anmodning oplyses firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest torsdag den 09.11.2017 kl. 12.00.

 

Udsendelse:
Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, torsdag den 09.11.2017.

 

Licitation:

Afholdes tirsdag den 30.11.2017 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Job & Velfærd

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Rådgiver:

Viborg Kommune

Teknik og Miljø

Ejendomme og Energi

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2020