Til- og ombygning af Engelsborg Børnehus, Nørremarksvej 1, 8800 Viborg

Viborg kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte fagentrepriser vedrørende til- og ombygning af Engelsborg Børnehus, Nørremarksvej 1, 8800 Viborg.

Projektet omfatter:

 

Viborg Kommune har besluttet, at der skal udføres en ny tilbygning til Engelsborg Børnehus, samt mindre ombygninger i de eksisterende lokaler.

Den nye tilbygning består af et nyt grupperum på ca. 40 m² brutto.


Ombygningen i de eksisterende lokaler omfatter udvidelse af eksisterende køkken, etablering af nyt kontor, gangområde og grupperum.

Derudover udvides den eksisterende parkeringsplads og en eksisterende liggehal.

Fagentrepriser:

             

1.           MURERENTREPRISEN

              1.1 Jordarbejdet

              1.2 Betonarbejdet

              1.3 Kloakarbejdet

              1.4 Murerarbejdet

              1.5 Belægnings-, gartner og anlægsarbejdet

              

2.           TØMRERENTREPRISEN

              2.1 Tømrerarbejdet

              2.2 Snedkerarbejdet

              2.3 Gulvarbejdet

              2.4 Tagdækningsarbejdet


               3.           VVS ENTREPRISEN

              3.1 VVS-arbejdet

              3.2 Blikkenslagerarbejdet

              3.3 VENT arbejdet

 

4.           EL-ENTREPRISEN 

              4.1 El-arbejdet

 

5.           MALERENTREPRISEN

              5.1 Malerarbejdet

 

6.           KØKKENENTREPRISEN
              6.1 Køkkeninventar

 

 

Byggetid:

Projektet igangsættes primo september 2018 med aflevering primo december 2018.

 

Anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til EogE_udbud@viborg.dk
Med tydelig angivelse af sagsnavn Engelsborg Børnehus i emnefeltet.
Ved anmodning oplyses fagentreprise, firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest torsdag den 05.07.2018 kl. 12.00.

 

Udsendelse:
Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, torsdag den 05.07.2018.

Licitation:

Afholdes torsdag den 23.08.2018 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Børn og Unge

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Rådgiver:

Viborg Kommune

Teknik og Miljø

Ejendomme og Energi

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2020