Tagrenovering Viborg Kommune

Viborg Kommune udbyder hermed tagrenoveringsarbejder i fagentrepriser i offentlig licitation.

Tagrenoveringsarbejderne udbydes i 2 parallelle udbud der omfatter følgende:

 

Udbud 1:

Sct. Jørgens Vej 28-30 - Viborg, Liseborgvej 35-39 – Viborg, Gl. Finderupvej 3-7 – Viborg, Tagtækkervej 9 – Viborg, Frederiks Skole – Frederiks, Tjelevej 8 - Ørum

 

Udbud 2:

Houlkærskolen – Viborg, Bøgeskovskolen – Bjerringbro, Højen 1 – Ørum, Vibohøj – Viborg, Tværvej 12 – Viborg, Sdr. Rindvej 47 - Viborg

 

Projektbeskrivelse:

Udbud 1 er opdelt i 2 entrepriser:

A – Murerentreprisen

B – Tømrerentreprisen

Arbejderne omfatter udskiftning af eksisterende vingetagsten og cementbølgeplader til nye incl. undertag, lægter, tagrender, ovenlys, efterisolering, tagpaparbejder, tagrender og nedløb samt supplerende blikkenslagerarbejder.

 

Udbud 2 er opdelt i 1 entreprise:

A – Tømrerentreprisen

Arbejderne omfatter renovering af eksisterende tage med cementbølgeplader og tagpap, herunder efterisolering, udskiftning af tagvinduer, inddækninger, tagrender og nedløb samt renovering af tagpaptage i forbindelse hermed.

 

Sociale klausuler:     

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

Byggeperiode:

Med forbehold for Viborg Kommunes endelige godkendelse, forventes byggeriet påbegyndt uge 16 2018 og afsluttet senest 1. oktober 2018.

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt fra den 02.03.2018 og indtil d. 22.03.2018, og kan downloades fra hjemmeside. 

 

Link til udbudsmaterialet kan bestilles, med angivelse af:

Udbud nr. 1 eller 2 eller begge.

Entreprisenummer

Navn, adresse, telefon og mail

 

Ved henvendelse til:

 

Quattro Arkitekter A/S

Morten Trinderup

Mail: mt@quattro-as.dk

 

Licitation:

Licitationen afholdes fredag den 23.03.2018.

Nærmere tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

 

 

Arkitekt:

Quattro Arkitekter A/S

Brovej 20A

8800 Viborg

Tlf.: 8662 2711

Sidst opdateret: 07.02.2020