Tagrenovering 2020 - Viborg Kommune

Viborg kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte fagentrepriser vedrørende tagrenoveringsarbejder.

Projektbeskrivelse:

Entrepriserne omfatter udskiftning af henholdsvis eksisterende tagbelægninger, tagrender, nedløb, ovenlys, taghætter, efterisolering samt supplerende blikkenslagerarbejde.

 

Fagentrepriser:
Entrepriserne udbydes i 3 parallelle udbud der omfatter følgende:

 

1. UDBUD 1 - TAGPAPENTREPRISEN

1.1 Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, 8832 Skals

1.2 Højvangen, Højen 1, Ørum, 8830 Tjele

1.3 Hammershøj Skole, Vorningvej 33, Hammershøj, 8830 Tjele

1.4 Sødal Børnehus, Løvel, Gamle Røddingvej 8, 8830 Tjele

1.5 CKU, Rosenstræde 6, 8800 Viborg

1.6 Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele

 

2. UDBUD 2 - TØMRERENTREPRISEN

2.1 Vingaards Officin, Lundvej 8, 8800 Viborg

2.2 Børnehuset Tommeliden, N.F.S. Grundtvigsvej 53, 8800 Viborg

2.3 Sødalskolen, Løvel, Gamle Røddingvej 8, 8830 Tjele

2.4 Frederiks Skole, Skolen 1-3, 7470 Karup J

2.5 Rosenvænget Skole, Rørsangervej 1, 8800 Viborg


3. UDBUD 3 - MURERENTREPRISEN

3.1 Administrationsbygning, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg

               

Byggetid:

Tagrenoveringsarbejderne igangsættes uge 14 2020 og afsluttet senest d. 31. oktober 2020.

 

Anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til EogE_udbud@viborg.dk
Med tydelig angivelse af sagsnavn Tagrenovering 2020 i emnefeltet.
Ved anmodning oplyses: Det eller de udbudsnumre der ønskes at byde på, firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest onsdag den 26.02.2020 kl. 12.00.

 

Udsendelse:
Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, torsdag den 27.02.2020.

 

Licitation:

Afholdes fredag den 20.03.2020 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Rådgiver:

Viborg Kommune

Teknik og Miljø

Ejendomme og Energi

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Sidst opdateret: 08.02.2020