Tagrenovering - Viborg Kommune

Viborg Kommune udbyder hermed tagrenoveringsarbejder i fagentrepriser i offentlig licitation.

Tagrenoveringsarbejderne udbydes i 5 parallelle udbud der omfatter følgende:

 

Udbud 1 - Stråtag:

    Blichersvej 40A – Viborg.

 

Udbud 2 – Eternittage:

    Ålandsvej 4 – Viborg

    Kirkebakken 11 – Hobro.

 

Udbud 3 - Eternittage:

    Rughavevej 56 – Viborg

    Gl. Røddingvej 8 – Tjele

    Rørsangervej 3 – Viborg.

 

Udbud 4 - Tagpaptage:

    Egeskovvej 4-4A – Viborg

    Videbechs Alle 1 – Viborg

    Højen 1 – Tjele

    Koldskær 8 – Bjerringbro.

 

Udbud 5 - Tagpaptage:

    Dåsbjergvej 25C – Skive

    Tingvej 5 – Viborg

    Rosenstien 1 – Skals

    Skaldehøjvej 2 – Viborg

 

 

Projektbeskrivelse:

Hvert udbud er opdelt i 1 entreprise:

A – Tømrerentreprisen

Arbejderne omfatter udskiftning af eksisterende tagbelægninger, tagrender, nedløb, ovenlys, efterisolering samt supplerende blikkenslagerarbejder.

 

Sociale klausuler:     

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

Garantistillelse:     

For entreprisesum under 1 mio. skal entreprenør ikke stille garanti.

 

Byggeperiode:

Med forbehold for Viborg Kommunes endelige godkendelse, forventes byggeriet påbegyndt uge 20 2019 og afsluttet senest den 31. oktober 2019.

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt efter den 10.04.2019, og kan downloades fra hjemmeside.

 

Link til udbudsmaterialet kan bestilles senest den 03.05.2019 kl. 12.00, med angivelse af:

Udbud nr. 1, 2, 3, 4, 5, flere eller alle.

Navn, adresse, telefon og mail

 

Ved henvendelse til:

 

Quattro Arkitekter A/S

Lars Kombak

Mail: LK@quattro-as.dk

 

Licitation:

Licitationen afholdes mandag den 06.05.2019.

Nærmere tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

 

 

Arkitekt:

Quattro Arkitekter A/S

Fabrikvej 13

8800 Viborg

Tlf.: 8662 2711

Sidst opdateret: 07.02.2020