Stianlæg med sti-bro over Borrevej ved Gullev

Viborg kommune udbyder anlægsarbejde for etablering af en stiforbindelse mellem Brokbakken og Gullev Byvej med en sti-bro over Borrevej. Arbejdet udbydes i en samlet entreprise.

ORIENTERING

Viborg kommune udbyder anlægsarbejde for etablering af en stiforbindelse mellem Brokbakken og Gullev Byvej med en sti-bro over Borrevej. Endvidere etableres 2 busholdepladser i fast belægning på Borrevej.
Arbejdet udbydes i en samlet entreprise.

OMFANG

Entreprisen omfatter etablering af ca. 160 m sti i asfalt og ca. 63 m bro i elementer, samt 2 busholdepladser i asfalt.
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Jordarbejde ca. 2.900 m³
  • Asfaltbelægning inkl. grusbærelag ca. 700 m²
  • Ca. 63 m bro i elementer
  • Ca. 260 m rækværk
  • 90 m autoværn

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 6. april 2020 til 5. august 2020.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan downloades på Ibinder.com via følgende link onsdag den 19. februar 2020:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xrvtolyrxh

Opleves der problemer med linket til Ibinder rettes henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, tlf: 28 78 31 33.

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.
Tilbuddet uploades på Ibinder senest torsdag den 12. marts 2020 kl. 12.00.

Sidst opdateret: 07.02.2020