Byggemodning - Skabermøllevej

I forbindelse med byggemodning af første del af Skabermøllevej i Arnbjerg, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Projektet omfatter følgende hovedmængder for 18 grunde:

  • Jordarbejde ca. 3.000 m3

  • Granitkantsten ca. 170 lbm

  • Grusbærelag ca. 2.600 m2

  • Asfalt ca. 2.600 m2

  • Kloakarbejde ca. 520 lbm

 

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 4. december 2017 til 30. marts 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
e-mail:
br@vibing.dk
og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 6. november 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Skabermøllevej byggemodning” og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest mandag den 27. november 2017 kl. 10.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020