Søndre Skole Om- og tilbygning

Viborg kommune udbyder herved under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende opførelse af om- og tilbygning af Sønder Skole, Koldingvej 114, 8800 Viborg.
Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagens gældende bestemmelser om pris og tid.

Projektet omfatter:

Ombygning af eksisterende klassefløje, inkl administration og faglokaler, inkl. udskiftning af udv. døre og vinduer, samt indv. kuldebrosisolering af porebeton.

Ombygningen er på ca. 4400 m²

3 stk. tilbygninger i forbindelse klassefløje.

Tilbygninger udføres af bagmur- og skillevægge i helvægselementer, let facadebeklædning, betontagdæk med udvendig isolering og tagpap, vinduer og døre i træ/aluminium.

Fremtidigt bruttoareal for tilbygninger på ca. 1200 m².

Fagentrepriser

1.Råhusentreprisen

    Byggeplads inkl. stillads

    Jord og kloakarbejder

    Nedbrydning inkl. sanering

    Betonarbejder

    Betonelementer

    Stål- og smedearbejder

    Befæstelser og beplantning

    Murerarbejder

2.Tømrer- og Snedkerentreprisen

    Udvendige vinduer og døre

    Fugearbejder

    Tømrerarbejder

    Facadebeklædning inkl. isolering

    Snedkerarbejder

3.Tagentreprisen

    Tagdækning og tagisolering inkl. inddækninger

4.Gulventreprisen

    Spartel af gulve

    Linoleums og vinylbelægninger

5.Malerentreprisen

    Malerarbejder

    Bygningsrengøring

6.VVS og ventilationsentreprisen

    VVS-arbejder

    Ventilationsarbejder

    Teknisk isolering

    CTS

7.El-entreprisen

    El-arbejder

    ADK

Byggetid:

Projektet igangsættes primo marts 2018 med aflevering ultimo januar 2019.

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til lh@creoarkitekter.dk, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om, samt sagsnavn SØNDRE SKOLE.

Ved anmodning oplyses hvilken mailadresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest tirsdag den 02.01.2018

 

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

Udsendelse:

Licitationsmaterialet uploades digitalt i PDF-format på ibinder.dk, fredag den 05.01.2018.

 

Licitation:

Tilbud skal i sin helhed uploades senest tirsdag den 30.01.2018 kl. 12.00 på ibinder.dk., oversigt over de indkommende tilbud vil herefter uploades på ibinder.dk

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Resultat:

Licitationsresultatet med indkomne bud vil blive uploadet på ibinder.dk

 
Bygherre:
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Arkitekt og totalrådgiver:
Creo Arkitekter A/S
Østerbro 5,1 
5000 Odense C                

Ingeniørrådgiver:
ISC Rådgivende ingeniører A/S
Esbjergvej 24
6000 Kolding

Sidst opdateret: 07.02.2020