Rundkørsel Fabrikvej og cykelstier Farvervej

Rundkørsel Fabrikvej og cykelstier Farvervej

ORIENTERING

Viborg kommune udbyder anlægsarbejde med etablering af ny rundkørsel i det eksisterende firbenede kryds Gl. Skivevej - Fabrikvej i Viborg. Derudover etableres der cykelstier langs Farvervej fra den nye rundkørsel og til signalkrydset Vævervej - Farvervej.

Arbejdet udbydes i en samlet entreprise. 

OMFANG

Entreprisen omfatter etablering af ca. 700 meter cykelsti i begge sider langs Farvervej og ca. 1300 m2 ny belægning i den nye rundkørsel.
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Kantsten ca. 500 m
  • SF-sten ca. 100 m²
  • Fortov ca. 200 m²
  • Asfaltbelægning i kørebane ca. 1.300 m²
  • Asfaltbelægning i cykelsti ca. 3.000 m²
  • Afvandings- og kloakarbejder, ca. 50 meter

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 20. april 2020 til 1. oktober 2020.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan downloades på iBinder.com via følgende link fra den 13. marts:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yztsmilgsr

Opleves der problemer med linket til iBinder rettes henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: kd@vibing.dk, tlf.: 28 92 95 11.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet uploades på iBinder senest torsdag den 2. april 2020 kl. 13.00.

Sidst opdateret: 06.03.2020