Renovering af Sjørup Ældrecenter

Viborg Kommune udbyder hermed, under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende ombygning og nedrivning på Sjørup Ældrecenter, Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg.

Projektet omfatter:

Ombygning af eksisterende administrationsbygning samt nedbrydning at eksisterende 1. sal i administrationsbygning og nedbrydning af eksisterende beboelsesbygning.

 

Ombygningen er på ca. 1000 m²

Nedbrydning er på ca. 1400 m².

Fagentrepriser

 

A. Anlægsentreprisen

A1. Jordarbejde

A2. Kloakarbejde

A3. Belægningsarbejde

A4. Havearbejde

 

B. Murer- og tømrerentreprise

B1. Beton og stålarbejde

B2. Murerarbejde

B3. Tømrerarbejdet

B4. Snedkerarbejdet

B5. Tagpaparbejdet

B6. Fugearbejdet

 

C. Malerentreprisen

C1. Malerarbejdet

 

D. VVS og ventilationsentreprisen.

D1. VVS-arbejdet og blikkenslagerarbejde

D2. Ventilationsarbejdet

 

E. El-entreprisen

E1. El-arbejdet og ABA

 

F. Nedbrydningsentreprisen

F1. Nedbrydningsarbejdet inkl. sanering

Byggetid

Projektet forventes igangsat ultimo marts 2020 og med aflevering primo december 2020.

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til HLK@ramboll.dk, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om, samt sagsnavn SJØRUP ÆLDRECENTER.

 

Materialet vil kun være tilgængeligt i elektronisk form og skal hentes via WeTransfer. Der vil blive fremsendt en mail med et link, hvor materialet kan hentes. Entreprenøren skal selv hente materialet via dette link.

 

Ved anmodning oplyses mailadresse, hvor dette link fremsendes til.

 

Frist for anmodning er senest tirsdag den 14. januar 2020.

Udbudsmateriale:

Mail med link til udbudsmateriale vil blive fremsendt onsdag den 15. januar 2020.

Aflevering af tilbud:

Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagens gældende bestemmelser om fast pris og tid.

Tilbud skal afleveres senest mandag den 3. februar 2020 kl. 12.00 til Rambøll iht. udbudsbrev.

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

Resultat

Resultat vil efterfølgende blive fremsendt på mail.

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

En kopi af denne findes på Kommunens hjemmeside.

 

Forbehold: 
Viborg Kommune accepterer ikke nogen former for forbehold – heller ikke standard forbehold. Tilbud, der indeholder forbehold eller afvigelser, vil blive betragtet som værende ikke konditionsmæssige, og vil derfor blive afvist. 

Bygherre:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Arkitekt og ingeniør:

Rambøll

Lundborgvej 16

8800 Viborg

Kontaktperson: Kasper Balling

Sidst opdateret: 07.02.2020