Prækvalifikation af oprensningsentreprise i Ormstrup Sø

I forbindelse med restaurering af Ormstrup Sø i nærheden af Bjerringbro udbyder Viborg Kommune oprensningsentreprisen

Omfang
Den udbudte entreprise omfatter oprensning og oppumpning af 20 cm sediment af hele bunden af Ormstrup Sø, herunder afvanding af sediment i bede og tilbageledning af rejekt til Ormstrup Sø.

Ormstrup Sø ligger ved Sahl syd for Bjerringbro. Søen er 12 ha og er med en største dybde på 4-5 meter og en gennemsnitsdybde på 2,3 meter.

Opgaven forventes udført i 2019.

EnviDan A/S er Viborg Kommunes rådgiver på projektet.

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes pr. email til: eak@envidan.dk. Ansøgninger skal fremsendes så de er EnviDan i hænde senest d. 17. august 2018 kl. 12.00

Evt. spørgsmål kan rettes til eak@envidan eller jkp@envidan.dk

Øvrige oplysninger, herunder om hvad ansøgningen skal indeholde, fremgår af nedenstående links.

 

Prækvalifikationsbrev_Oprensningsentreprise_juni 2018

Projektbeskrivelse_Sedimentfjernelse_juni 2018

Kortbilag_Drænpladser_oversigt

Kortbilag_A4

Bilag 4_Tidsplan_Oprens af Ormstrup Sø

 

Sidst opdateret: 07.02.2020