Prækvalifikation af bygge- og anlægsarbejde - Niels Due Jensens Plads 5, Bjerringbro

NIELS DUE JENSENS PLADS, BJERRINGBRO - PRÆKVALIFIKATION AF BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE

Indledning

Som et led af områdefornyelsen i Bjerringbro skal der ske en omdannelse af Niels Due Jensens Plads.

Niels Due Jensens Plads, der i dag er omgivet af parkering, beplantning og dårlige stiforbindelser, skal omdannes til en langstrakt park, der forbinder Bjerringbros gågade, Storegade og kulturhuset Gudenåhuset.

Et af hovedelementerne i parken bliver vand, ligesom det er i Bjerringbro - både med Gudenåen og med Grundfos. Derudover bliver det et område, hvor der er noget at opleve for alle aldre, og som lægger op til ophold og leg.

Centralt i parken anlægges en overdækket scene, som i det daglige også kan bruges som madpakkehus. I scenen indbygges et "tæppefald" - en væg af vand, der falder fra scenens tag.

På pladsen foran scenen etableres et smukt belyst springvand, som også udfordrer børn til leg. Desuden anlægges et vandløb med rislende vand langs en del af parken.

Den gennemgående sti og den nye plads omkranses af formede bakker med områder til ophold og leg.

For yderligere information se: https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2019/Maj/Grundfos-giver-stort-millionbeloeb-til-fornyelse-i-Bjerringbro

Nærværende prækvalifikation og efterfølgende udbud omfatter anlægsarbejder i forbindelse omdannelsen af Niels Due Jensens Plads og omfatter jord-, afvandings- og kloak-, belægnings-, beton- og stålarbejder.

Springvand og belysning er ikke omfattet.

Bygherre:

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Dan Yding Hahn Rasmussen

dar@viborg.dk

Direkte tlf.: 87 87 51 10

Rådgiver og kontakt i forbindelse med prækvalifikation og udbud:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
Kontaktoplysninger:
Benny Taul Bjerre
btb@vibing.dk
Direkte tlf.: 40 94 02 90


Projektbeskrivelse

Niels Due Jensens Plads, er omgivet af parkeringspladser og gennemskæres af stiforbindelser, skal omdannes til en langstrakt park, der forbinder Bjerringbros gågade, Storegade og kulturhuset Gudenåhuset.

Parkeringspladserne skal i størst muligt omfang kunne anvendes af butikkernes kunder under hele anlægsperioden.

Den centrale del af den nye park omkring scenen, skal være klar til Grundfos’ 75 års jubilæum 1. maj 2020.

Hele entreprisen skal være færdig 1. juli 2020.

Viborg Kommune forventer, at entreprenøren er med til at sikre en god kommunikation med de tilstødende butikker herunder at afvikle byggepladstrafikken på en sikker og smidig måde.

 

Projektområdet udgør ca. 14.300 m2 og omfatter:

 • Opbrydning og rydning ca. 6.300 m2
 • Levering og indbygning af jord og sandfyld ca. 2.500 m3
 • Kloakarbejder i form af omlægning af ca. 300 m ø200-ø500 mm for Energi Viborg Vand A/S.
 • Afvandingsarbejder i form af rendestensbrønde inkl. ledninger.
 • In-situ støbte betonplader i terræn og på skråninger ca. 950 m2
 • Støttemure, in-situ støbt beton ca. 420 lbm
 • Levering af 2 stk. vandreservoirer med volumen på ca. 15 m3 hver, der også danner fundament for del af scenen.
 • Levering og opførelse af scenebygning i varmgalvaniserede stålprofiler ca. 12.500 kg, beklædning med 2 mm stålplader ca. 3.000 kg, indvendige skillevægge stål ca. 2500 kg.
 • Levering og montering af egetræ på udvalgte opholdsarealer og plinte ca.  90 m2.
 • Ny loftbeklædning med spejlfolie i 2 passager til gågaden ca. 300 m2.
 • Levering og lægning af diverse ledninger for springvand og vandleg (selve vandanlægget leveres af bygherren).
 • Asfaltbelægninger inkl. grusbærelag ca. 3.700 m2
 • Muld og gartnerarbejde ca. 3.400 m2

Den samlede økonomiske anlægsramme for projektet er ca. 21-22 mio. ekskl. moms.

Tidsplan

Offentliggørelse af prækvalifikation  :   11. juni 2019 
Anmodning om prækvalifikation  :  2. juli 2019
Udvælgelse af entreprenører  :  5. juli 2019
Tilbudsfase:  :   12. juli – 22. august 2019
Anlægsarbejdet skal udføres i perioden  :   1. september 2019 – 1. juli 2020

Anmodningen om prækvalifikation:

Betingelser og materiale vedr. prækvalifikationen kan downloades fra Ibinder.com via følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=amarqjfkld

 

Opleves der problemer med linket til Ibinder rettes henvendelse til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg
Att.: Karl Duckmann
Mail: kd@vibing.dk
Tlf: 28 92 95 11

Ansøgningen om prækvalifikation uploades på Ibinder senest tirsdag den 4. juli 2019 kl. 12.00. 

 

 

Sidst opdateret: 07.02.2020