Områdefornyelsesprojekt Rødkærsbro

Offentlig licitation for
OMF Rødkærsbro

Omfang
Områdefornyelsesprojektet ’OMF Rødkærsbro’ består af de to delprojekter ’Centrum’ og ’Lunden’, der begge er beliggende i Rødkærsbro. I projektet for ’Centrum’ forskønnes Jernbanegade fra stationspladsen til Brugsen med ny beplantning, ligesom der etableres ny p-plads i tilknytning til gaden samt nyt fortov syd for kørebanen. I projektet for ’Lunden’ etableres en ny sti gennem byens park. Desuden skal der etableres et nyt offentligt toilet i Lunden.

 

Projekterne for ’Centrum’ og ’Lunden’ omfatter primært:

- Rydning af belægning, beplantning og inventar

- Etablering af ny belægning

- Etablering af ny beplantning

- Opstilling af nyt inventar

- For yderligere information om projektet henvises til udbudsmaterialet

 

Udførelsesperiode

Projektet igangsættes februar 2020 med aflevering juli 2020.

 

Rekvirering udbudsmaterialet

Ønsker man at rekvirere udbudsmaterialet, skal man fremsende e-mail til ed@labland.dk 
I emnefeltet angives ”Rekvirering - OMF Rødkærsbro”
Ved rekvirering oplyses firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Efterfølgende vil udbudsmaterialet blive fremsendt digitalt.

Frist for rekvirering

Senest mandag den 13. januar 2020 kl. 12.00 kan udbudsmaterialet rekvireres.

Frist for tilbudsgivning

Tilbud skal afleveres digitalt senest tirsdag den 28. januar 2020 kl. 12.00 iht. udbudsmaterialet.

 

Bygherre

Viborg Kommune 

 

Rådgiver

LABLAND

Sidst opdateret: 07.02.2020