Områdefornyelse Rødkærsbro

’Områdefornyelse Rødkærsbro’ består af de to delprojekter ’Sydbyen’ og ’Æbleskoven’.
Både opgaven for ’Sydbyen’ og opgaven for ’Æbleskoven’ tager afsæt i et ønske fra borgerne om at skabe nye muligheder for leg og
ophold i de grønne omgivelser. I begge projekter etableres nye stiforbindelser, der indbyder små og store til at bevæge sig på nye
måder i Rødkærsbro.

Projekterne for ’Sydbyen’ og ’Æbleskoven’ omfatter primært:

- Rydning af belægning, beplantning og inventar

- Etablering af ny belægning

- Etablering af ny beplantning

- Opstilling af nyt inventar

- For yderligere information om projektet henvises til udbudsmaterialet

Byggetid

Projektet igangsættes primo september 2018 med aflevering december 2018.

 

Rekvirering udbudsmaterialet

Ønsker man at rekvirere udbudsmaterialet, skal man fremsende e-mail til mc@lablandarchitects.com 
I emnefeltet angives ”Rekvirering -  OMF Rødkærsbro
Ved rekvirering oplyses firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Efterfølgende vil udbudsmaterialet blive fremsendt digitalt.

Frist for rekvirering

Senest onsdag den 8. august 2018 kl. 12.00 kan udbudsmaterialet rekvireres.

Licitation

Afholdes torsdag den 16. august 2018 iht. udbudsmaterialet

 

Bygherre

Viborg Kommune 

 

Rådgiver

LABLAND architects

Sidst opdateret: 07.02.2020