Områdefornyelse Klejtrup

’Områdefornyelse Klejtrup’ består af de to delprojekter ’Kirkebakken’ og ’Købmandspladsen’.
Opgaven for ’Kirkebakken’ er et resultat af Klejtrups borgeres ønske om at skabe nye bevægelses- og opholdsmuligheder i det
naturskønne område med udsigt ud over Klejtrup Sø. Opgaven for ’Købmandspladsen’ tager afsæt i af Klejtrups borgeres ønske om at
skabe nye opholdsmuligheder centralt i Klejtrup samtidig med, at byens besøgende får et positivt førstehåndsindtryk.

Projekterne for ’Kirkebakken’ og ’Købmandspladsen’ omfatter primært:

- Rydning af belægning, beplantning og inventar

- Etablering af ny belægning

- Etablering af ny beplantning

- Opstilling af nyt inventar

- For yderligere information om projektet henvises til udbudsmaterialet

 

Byggetid

Projektet igangsættes primo september 2018 med aflevering december 2018.

 

Rekvirering udbudsmaterialet

Ønsker man at rekvirere udbudsmaterialet, skal man fremsende e-mail til mc@lablandarchitects.com 
I emnefeltet angives ”Rekvirering -  OMF Klejtrup
Ved rekvirering oplyses firmanavn, adresse og hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Efterfølgende vil udbudsmaterialet blive fremsendt digitalt.

Frist for rekvirering

Senest onsdag den 8. august 2018 kl. 12.00 kan udbudsmaterialet rekvireres.

Licitation

Afholdes torsdag den 16. august 2018 iht. udbudsmaterialet

 

Bygherre

Viborg Kommune 

 

Rådgiver

LABLAND architects

Sidst opdateret: 07.02.2020