Ombygning og etablering af produktionskøkkener i 4 børnehaver

Viborg kommune udbyder herved, i offentlig licitation nedennævnte byggeopgave i fagentrepriser i forbindelse med etablering af nye køkkener til 4 forskellige børnehavers nye madordning.

Arbejdet udbydes som 2 delaftaler med hver deres licitation. Det er muligt at byde på begge delaftaler eller en enkelt af de 2 aftaler.
Arbejderne udbydes i henhold til de på licitationsdagen gældende bestemmelser om pris og tid, samt under forudsætning af myndighedernes godkendelse. 

Projektet omfatter:
Mindre ombygning af eksisterende børnehaver i forbindelse med indretning af ny rumdisponering samt etablering nye køkkener. 

Beliggenhed.
Licitation nr. 1 er beliggende på følgende adresser:
Børnehuset Kokholm. Hedeskrænten 104, 8800 Viborg
Vestbyens Børnehuset. Rughavevej 8, 8800 Viborg 

Licitation nr. 2 er beliggende på følgende adresser:
Børnehuset Rørsangervej. Rørsangervej 5, 8800 Viborg
Rådhushavens Børnehus. Iglsøvej 7, 7850 Stoholm 

Udbuddet er inddelt i følgende fagentrepriser:
1.0 Murerentreprisen:
1.1 Jordarbejder
1.2 Kloakarbejder
1.3 Murerarbejder

2.0Tømrerentreprisen:
2.1 Tømrer og snedkerarbejder
2.2 Gulvarbejder 

3.0 Malerentreprisen:
3.1 Malerarbejder
3.2 Rengøring 

4.0 VVS entreprisen:
4.1 VVS arbejder
4.2 Ventilationsarbejder 

5.0. El entreprisen:
5.1 El-arbejder 

6.0 Inventar entreprisen
6.1 Inventararbejdet                                     

 Byggetid:
Projektet udføres iht. udbudsmaterialet og forventes igangsat medio juni 2017 og afleveret med udgangen af uge 37 2017. Ombygningen skal foregå uafbrudt henover sommerperioden.  

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:
Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til Kim Brouer – kb@ constructa.dk hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r) der anmodes om og i emnefeltet skrives ”Viborg Kommune -  Madordning. 

Ved anmodning oplyses firmanavn, kontaktoplysninger, cvr. nr., samt hvilken mailadresse materialet skal sendes til.
Frist for anmodning om udbudsmateriale skal fremsendes senest tirsdag den 09. maj 2017. 

Sociale klausuler:
Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

Udsendelse:
Udbudsmaterialet skal downloades fra www.iBinder.com, via link, som fremsendes fra onsdag den 10. maj 2017, på mail. 

Sikkerhedsstillelse:
Hvis entreprenørens tilbud er over 1.000.000 kr. ekskl. moms, vil der blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, § 6 i forbindelse med kontrahering.   

Licitation:
Der afholdes licitation torsdag den 1. juni 2017 kl.10.00 hos Constructa, Tangevej 22, 8850 Bjerringbro.
Sammen med tilbud skal vedlægges underskrevet tro og love erklæring. 

Tildelingskriterie:
Tildelingskriterie er laveste pris. Rabatter på tilbudslisten ved at vælge samme entreprenør på begge aftaler accepteres ikke. 

Forbehold:
Viborg Kommune accepterer ikke nogen former for forbehold – heller ikke standard forbehold. Tilbud der indeholder forbehold eller afvigelser, vil blive betragtet som værende ikke konditionsmæssige, og vil derfor blive afvist.  

Bygherre:
Viborg Kommune - Børn & Unge -Dagtilbudsområdet
Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
Att.: Claus Gråkjær 

Totalrådgiver:
Constructa A/S
Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg
Att.:  Projektleder Kim Brouer

Sidst opdateret: 07.02.2020