Om og tilbygning ved Børnehaven Kærhuset i Skals

Viborg Kommune udbyder hermed i fagentrepriser i offentlig licitation byggearbejder vedrørende om- og tilbygning til Børnehaven Kærhuset i Skals.

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af en ca. 490 m2 stor tilbygning til den eksisterende daginstitution.

Projektet omfatter desuden mindre ombygninger i eksisterende bygning.

 

P-plads, ankomstområde ændres i nødvendigt omfang som følge at udvidelsen.

I forbindelse med tilbygningen udføres nødvendige tilpasninger af eksisterende terræn.

Byggeriet udføres som traditionelt byggeri med fundament/terrændæk i beton, ydervægge med bagmure i letklinkebetonelementer der skalmures/ udføres med let beklædning.

Tagkonstruktion som element/gitter- og bjælkespær beklædt med tagsten og tagpap.

Gulvbelægninger med banevarer i linoleum og vinyl.

Der udføres udvendige terrasser og flisebelægninger samt beplantninger omkring byggeriet.

 

Entrepriseopdeling:

A Murerentreprisen

Jord/belægnings-/Anlægsarbejdet

Kloakarbejdet

Betonarbejdet

Betonelementleverance/montage arbejdet

Murerarbejdet

 

B Tømrerentreprisen

Tømrerarbejdet

 

C Tagentreprisen

Tagdækningsarbejdet

 

D Gulvententreprisen

Gulvbelægningsarbejdet

 

E Malerentreprisen

Malerarbejdet

 

F VVS-entreprisen

VVS-arbejdet

 

G Ventilations- og CTS entreprisen

Ventilationsarbejdet

CTS-arbejdet

 

H El-entreprisen

El-arbejdet

 

Byggeperiode:

Med forbehold for bygherrens og myndighedernes endelige godkendelse, forventes byggeriet påbegyndt primo november 2017 med aflevering 1. juni 2018.

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt efter den 18.08.2017, og kan downloades fra hjemmeside.

 

Frist for anmodning om link til udbudsmaterialet senest den 18.08.2017 kl. 12.00, med angivelse af Børnehaven Kærhuset, entreprise, navn, adresse, telefon og mail, ved henvendelse til:

 

Quattro Arkitekter A/S

Mail: info@quattro-as.dk 

 

Licitation:

Licitationen afholdes den 08.09.2017. Nærmere tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

 

 

Ingeniør:

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S

Baldersvej 10

8850 Bjerringbro

Tlf.: 8750 0047

 

Arkitekt – og totalrådgiver

Quattro Arkitekter A/S

Brovej 20A

8800 Viborg

Tlf.: 8662 2711

Sidst opdateret: 07.02.2020