Om- og tilbygning af Børnehaven Sol O Mio, Frederiks

Viborg Kommune udbyder hermed i fagentrepriser i offentlig licitation byggearbejder vedrørende om- og tilbygning af Børnehaven Sol O Mio, Frederiks.

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af en ca. 680 m2 stor tilbygning til den eksisterende daginstitution.

Projektet omfatter desuden mindre ombygninger i eksisterende bygning.

 

P-plads, ankomstområde ændres i nødvendigt omfang som følge at udvidelsen.

I forbindelse med tilbygningen udføres nødvendige tilpasninger af eksisterende terræn.

Byggeriet udføres som traditionelt byggeri med fundament/terrændæk i beton, ydervægge med bagmure i letklinkebetonelementer der skalmures/ udføres med let beklædning.

Tagkonstruktion som element/gitter- og bjælkespær beklædt med tagsten og tagpap.

Gulvbelægninger med banevarer i linoleum og vinyl.

Der udføres udvendige terrasser og flisebelægninger samt beplantninger omkring byggeriet.

  

Entrepriseopdeling:

A Murerentreprisen

Jord/belægnings-/Anlægsarbejdet

Kloakarbejdet

Betonarbejdet

Betonelementleverance/montage arbejdet

Murerarbejdet

B Tømrerentreprisen

Tømrerarbejdet

C Tagentreprisen

Tagdækningsarbejdet

D Gulvententreprisen

Gulvbelægningsarbejdet

E Malerentreprisen

Malerarbejdet

F VVS-entreprisen

VVS-arbejdet

G Ventilations- og CTS entreprisen

Ventilationsarbejdet

CTS-arbejdet

H El-entreprisen

El-arbejdet

 

Byggeperiode:

Med forbehold for bygherrens og myndighedernes endelige godkendelse, forventes byggeriet påbegyndt primo november 2017 med aflevering 1. juni 2018.

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt efter den 18.08.2017, og kan downloades fra hjemmeside.

 

Frist for anmodning om link til udbudsmaterialet senest den 18.08.2017 kl. 12.00, med angivelse af Børnehaven Sol O Mio, entreprise, navn, adresse, telefon og mail, ved henvendelse til:

 

Quattro Arkitekter A/S

Mail: info@quattro-as.dk  

 

Licitation:

Licitationen afholdes den 08.09.2017. Nærmere tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

 

 

Ingeniør:

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S

Baldersvej 10

8850 Bjerringbro

Tlf.: 8750 0047

 

Arkitekt – og totalrådgiver

Quattro Arkitekter A/S

Brovej 20A

8800 Viborg

Tlf.: 8662 2711 

 

Sidst opdateret: 07.02.2020