Parkeringsplads og signalkryds, Bjerringbro

Viborg Kommune og Grundfos udbyder anlægsarbejde med etablering af ny parkeringsplads og signalkryds ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro.

Arbejdet udbydes i en samlet entreprise.

Omfang

Entreprisen omfatter etablering af ca. 5.000 m² parkeringsplads i den sydlige side af Poul Due Jensens Vej. I forbindelse med denne parkeringsplads etableres der nyt signalkryds, hvor der etableres adgang til parkeringspladsen mod syd og Grundfos mod nord.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  •     Græsarmeringssten ca. 2.145 m²
  •     Belægningssten ca. 2.200 m²
  •     Kantsten ca. 1.200 m
  •     Chaussesten og sf-sten fra depot ca. 290 m²
  •     Asfaltbelægning i kørebane ca. 560 m²
  •     Asfaltbelægning i cykelsti ca. 330 m²

Udførelsesperioden

Arbejdet skal udføres i perioden fra juni til november 2020.

Udbudsmateriale og licitation

Udbudsmaterialet kan downloades på Dalux via følgende link fra den 1. maj 2020.:

https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11114

Opleves der problemer med linket til Dalux kan der rettes henvendelse til:

Jesper Deichmann, jesper.deichmann@sweco.dk, tlf. 2723 8130

Tildelingskriteriet er laveste pris, med mulighed for forhandling med de 2 lavestbydende.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og loveerklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet skal uploades på Dalux senest den 28. maj 2020 kl. 13.00.

Sidst opdateret: 04.05.2020