Ny Absalonsvej

I forbindelse med udviklingen af infrastrukturen i Viborg Baneby i Viborg etableres en ny vej "Ny Absalonsvej" med tilhørende vejtilslutninger. Viborg Kommune udbyder nedenstående jord-, kloak-, og belægningsentreprise i offentlig licitation.

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:
9.000 m3- Jordarbejder
10.000 m2 - Asfaltbelægninger
Etablering af lyskryds på Indre Ringvej
1.500 lbm. - Lednings- og drænarbejder
80 stk. - Brønde, skelbrønde, vejbrønde og sandfangsbrønde
2.600 lbm. - Brolægningsarbejder, kantsten

Udførelsesperiode
Entreprisen udføres i perioden fra juni 2017 og frem til november 2018. 

Udbudsmateriale og licitation
Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse senest d. 24.05.2017 hos COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg, E-mail: RCGU@cowi.dk med cc. til AKBL@cowi.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra tirsdag d.16.05.217

Bedømmelse af tilbud
Tildelingskriterium
Kontrakten tildeles den laveste pris samt overholdelse af minimumskrav.

Tilbud skal være afleveret til:
Bygherre:
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Danmark

Att: Dan Yding Hahn Rasmussen

inden den 9. juni 2017 kl. 10.30.

og skal mærkes ”Tilbud, Ny Absalonsvej" samt "LICITATION – MÅ IKKE ÅBNES".

Licitationen afholdes d. 9. juni 2017 kl. 10.30 i mødelokale M1.17 Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Tilbud, der modtages efter denne frist, vil ikke blive taget i betragtning.  

Tilbuddene bedes afleveret i 2 fysiske eksemplarer og 1 eksemplar i elektronisk udgave (USB-stik).

Sidst opdateret: 07.02.2020