Ny Rosenvænget skole - Viborg

Udbuddet omfatter opførelsen af en ny Rosenvænget skole på ca. 3400 m2, udbudt som offentlig licitation i 7 forskellige fagentrepriser.

Fagentrepriserne er:

  1. Råhus – Terræn, kloak, beton, betonelement, murer og anlægsarbejde

  2. Tømrer – Tømrer, blikkenslager og tagdækningsarbejde

  3. VVS – VVS-arbejde

  4. Ventilation - Ventilationsarbejde

  5. EL – EL-arbejde

  6. Gulv - Gulvarbejder

  7. Maler - Malerarbejde

Byggetid:
Projektet udføres iht. udbudsmaterialet og forventes igangsat primo august 2018, og kører frem til foråret 2020.

Udbudsmateriale:
Udbudsmateriale er kun tilgængeligt i elektronisk form via
www.kaai.ajoursystem.dk og entreprenøren skal selv downloade materialet her.

Materialet forventes tilgængelig fra den 11.04.2018

Sociale klausuler:
Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

Sikkerhedsstillelse: 
Der vil blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, § 6 i forbindelse med kontrahering. Dog er entreprisesumme under 1 million kroner undtaget.

Aflevering af tilbud:

Tilbuddet + tro og love erklæring skal afleveres i en lukket kuvert, som påføres ”Ny Rosenvænget skole” samt tydelig anvisning hvilken fagentreprise der bydes på.

Tilbuddet skal afleveres senest den: 09.05.2018. Tidspunkt jf. udbudsbrev.

Licitation:
Jf. udbudsbrev.

Tildelingskriterie:
Tildelingskriterie er laveste pris.

Forbehold: 
Viborg Kommune accepterer ikke nogen former for forbehold – heller ikke standard forbehold. Tilbud der indeholder forbehold eller afvigelser, vil blive betragtet som værende ikke konditionsmæssige, og vil derfor blive afvist. 

Bygherre:
Viborg Kommune
Kontaktperson: Mikkel Elsnab Olesen

Totalrådgiver:
Kærsgaard & Andersen A/S
Kastetvej 21a
9000 Aalborg

Kontaktperson:
Anders Tvergaard
Tlf. 96 31 71 03
Mail: atv@kaai.dk 

 

Sidst opdateret: 07.02.2020