Krydsombygning Fabrikvej - Vognmagervej

I forbindelse med krydsombygning og etablering af signalanlæg ved Fabrikvej og Vognmagervej i Viborg, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejde.

Omfang

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

Kantsten ca. 1000 m

Betonbelægninger ca. 250 m²

Asfaltbelægning i kørebane ca. 1600 m²

Asfaltbelægning i cykelsti ca. 250 m²

Jordarbejder ca. 1000 m³

Signalanlægsarbejder

Belysningsarbejder

Udførelsesperiode

Arbejdet skal udføres i perioden august – november 2018.

Udbudsmateriale og licitation

Udbudsmaterialet kan rekvireres senest fredag den 22. juni 2018 ved skriftlig henvendelse til COWI Visionsvej 53, 9000 Aalborg, e-mail: AKBL@COWI.DK med Cc til NISO@COWI.DK og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 04. juni 2018

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlægge tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "Tilbud, Krydsombygning Fabrikvej – Vognmagervej – LICITATION – MÅ IKKE ÅBNES" og indleveres til

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Att: Dan Rasmussen

senest mandag den 25. juni 2018 kl. 10.30 i Mødelokale M1.11. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020