Køkkenrenoveringer og mindre ombygninger ved Plejecenter Toftegården i Møldrup

Viborg kommune udbyder herved under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende:
Renovering af køkkener og mindre indvendig ombygning ved Plejecenter Toftegården, Nygade 2, 9632 Møldrup.
Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagen gældende bestemmelser om pris og tid.

Projektet omfatter:

 

2 køkkener totaludskiftes og der udføres indvendig ombygning, inkl. brandsikringsmæssige tiltag.

 

1 køkken udvides/delvis udskiftes og der udføres brandsikringsmæssige tiltag.

 

A.               MURERENTREPRISEN
           
       01. Murerarbejdet

B.               TØMRERENTREPRISEN     
                   01. Byggeplads
               
    02. Tømrerarbejdet, inkl. køkkeninventar
                   
03. Malerarbejdet  

C.               VVS-ENTREPRISEN
               
    01. VVS-arbejdet  

D.               EL-ENTREPRISEN
         
          01. El-arbejdet.  

 

Byggetid:

Projektet igangsættes medio/ultimo september 2017 med aflevering medio/ultimo december 2017.

 

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til Nikolaj Skole på nfs@vibing.dk  hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om, samt emnefeltstekst:

UDBUD – Køkkenrenoveringer ved Toftegården

 

Ved anmodning oplyses hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest mandag den 14.08.2017, kl. 12.00.

 

Udbudsmaterialet udsendes kun digitalt, via dropbox.

Tegninger er fortrinsvist i A4 og A3 format.

 

 

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

 

Udsendelse:

Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, tirsdag den 15.08.2017.

 

Licitation:

Afholdes tirsdag den 05.09.2017 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Resultat:

Licitationsresultatet med indkomne bud fremsendes til de bydende pr. mail.

 

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Teknik & Miljø

Ejendomme og Energi

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Att.: Jan Rønne

Totalrådgiver:

Viborg Ingeniørerne A/S

Fabrikvej 4

8800 Viborg

att.: Nikolaj Skole

Sidst opdateret: 07.02.2020