Køkkenrenoveringer og mindre om- og tilbygninger ved Plejecenter Skovvænget i Bjerringbro

Viborg kommune udbyder herved under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende:
Renovering af køkkener, mindre ombygning samt en mindre tilbygning ved Plejecenter Skovvænget, Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro.
Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagen gæl¬dende bestemmelser om pris og tid.

Projektet omfatter:

 

  • 2 køkkener totaludskiftes

  • 2 køkkener udvides/delvis udskiftes

    • Ved ét af overstående køkkener opføres tilbygning på ca. 25 m2.

  • 3 køkkener suppleres med ekstra håndvask. 

Fagentrepriser:

 

A.            MURERENTREPRISEN

    01. Jord- og belægningsarbejder

    02. Betonarbejdet

    03. Murerarbejdet

  

B.            TØMRERENTREPRISEN

    01. Byggeplads

    02. Tømrerarbejdet, inkl. køkkeninventar

    03. Malerarbejdet

     

C.             VVS-ENTREPRISEN

    01. VVS-arbejdet

 

D.            EL-ENTREPRISEN 

   01. El-arbejdet.  

  

Byggetid:

Projektet igangsættes medio/ultimo september 2017 med aflevering medio/ultimo december 2017.

 

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til Nikolaj Skole på nfs@vibing.dk  hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om, samt emnefeltstekst:

UDBUD – Køkkenrenoveringer ved Skovvænget

 

Ved anmodning oplyses hvilken mail-adresse materialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest mandag den 14.08.2017, kl. 12.00.

 

Udbudsmaterialet udsendes kun digitalt, via dropbox.

Tegninger er fortrinsvist i A4 og A3 format.

 

 

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs-og-udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

 

Udsendelse:

Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format, tirsdag den 15.08.2017.

 

Licitation:

Afholdes tirsdag den 05.09.2017 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Resultat:

Licitationsresultatet med indkomne bud fremsendes til de bydende pr. mail.

 

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Teknik & Miljø

Ejendomme og Energi

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Att.: Jan Rønne

Totalrådgiver:

Viborg Ingeniørerne A/S

Fabrikvej 4

8800 Viborg

att.: Nikolaj Skole

Sidst opdateret: 07.02.2020