Krydsændring Husbondvej-Bjerrevej, 8850 Bjerringbro

I forbindelse med ændring af det eksisterende 4-benede vejkryds Husbond-Bjerrevej til et forsat vejkryds, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejde.

Omfang
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

Asfaltbelægning ca. 1500  m² 

Jordarbejder

Sand- og grusarbejder

 

Udførelsesperiode
Arbejdet skal udføres i perioden 21. november 2017 til 30. december 2017, hvor ny vej skal være færdig inden 30/12 2017, mens asfaltslidlag og fjernelse af eksisterende vej udføres til foråret 2018 efter nærmere aftale.

 

Udbudsmateriale og licitation
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra onsdag den 1. november 2017 ved skriftlig henvendelse til:

Rambøll

Lundborgvej 16

8800 Viborg

Jim Alsbjerg Trinderup, e-mail: JAT@ramboll.dk

og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

 

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 1. november 2017

 

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.

 

Tilbudsgivere skal vedlægge tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

 

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Krydsændring Husbondvej - Bjerrevej" og indleveres til
Rambøll 
Lundborgvej 16
8800 Viborg

senest fredag den 10. november 2017 kl. 14.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

 

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020