Hald Ege Skole - Ombygning fløj C

Viborg kommune udbyder herved under forudsætning af myndighedernes godkendelse, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende ombygning af fløj C på Hald Ege skole, Egeskovvej 75, 8800 Viborg.

Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagens gældende bestemmelser om fast pris og tid.

Projektet omfatter:

Ombygning af fløj C.

På stueplan ombygges eksisterende Aula, desuden ombygges eksisterende klasselokaler til fremtidig PLC (skole bibliotek). Samtidig laves 2 stk. nye vindfang som nye tilbygninger.

På 1 sal lægges 3 stk. eksisterende klasselokaler sammen til 2 stk. klasselokaler.

Desuden laves nyt ventilation samt en generel renovering af fløjen.

 

 

Ombygningen er på ca. 950 m²

Fagentrepriser

Projektet udbydes i nedennævnte fagentrepriser.

 

A. Murerentreprisen (MU)

B. Tømrerentreprise (TØ)

C. Malerentreprisen (MA)

D. VVS-entreprisen (VVS)

E. Ventilationsentreprisen (VE)

F. El-entreprisen (EL)

 

Byggetid.

Projektet forventes igangsat primo august 2020 og med aflevering januar 2021.

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet kan hentes fra denne side: https://www.projectweb.dk/Public/DA/1380/c8c1b1a9-684e-4c3c-bf07-04557d96282a

 

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt fra torsdag den 30. april kl. 16.00.

 

For at se udbudsmaterialet skal der i ovenstående link indtastes en e-mail adresse.

Dernæst vil der blive fremsendt en e-mail, med link til udbudsmaterialet.

 

Hvis man ønsker at give pris ved udbuddet, skal man registrere sig som bruger. Dette gøres ved at følge vejledningen på siden hvor udbudsmaterialet hentes.

Aflevering af tilbud:

Tilbud skal afleveres senest torsdag den 28. maj kl. 12.00.

Tilbud skal uploades på Projektweb.

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

Resultat

Resultat vil efterfølgende blive offentliggjort til de bydende entreprenører.

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.

En kopi af denne findes på Kommunens hjemmeside.

 

Forbehold: 
Viborg Kommune accepterer ikke nogen former for forbehold – heller ikke standard forbehold. Tilbud der indeholder forbehold eller afvigelser, vil blive betragtet som værende ikke konditionsmæssige, og vil derfor blive afvist. 

Bygherre:

Viborg Kommune
Børn og Unge

Skoleområdet

Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Arkitekt og ingeniør:

Rambøll

Lundborgvej 16

8800 Viborg

 

Kontaktperson:

Kasper Balling

Tlf: 5161 3907

Mail: kdb@ramboll.dk

Sidst opdateret: 02.05.2020