Hærvejen Syd

Viborg Kommune er i gang udviklingen af Viborg Baneby. Som en del af dette projekt indgår Hærvejen. Nærværende omhandler prækvalifikation og efterfølgende udbud for anlægsarbejder på Hærvejen syd.

Hærvejen er opdelt i en sydlig del som ligger syd for Marks Stigs Vej og en nordlig del. Hærvejen nord ligger nord for Marks Stigs vej ned til banegården. ”Hærvejen Syd” ligger syd for Marsk Stigs Vej frem til Gyldenrisvej.
Nærværende omhandler prækvalifikation og efterfølgende udbud for anlægsarbejder på Hærvejen syd. Arbejderne omfatter jord-, afvandings- og belægningsarbejder samt betonarbejder i forbindelse med støttemure og in-situ støbte betonbelægninger på køre- og gangarealer.

 

Omfang

Projektområdet omfatter ca. 4.100 m2 fordelt på:

 

- In-situ støbte betonplader i terræn ca. 2.100 m2

- Betonbelægningsten ca. 110 m2

- Regnbede ca. 160 m2

- Støttemur, in-situ støbt beton ca. 50 lbm

- Afvandingsarbejder i form af linjeafvanding, rendestensriste inkl. ledninger.

- Afgravning og bortkørsel af jord ca. 5.000 m3

- Muld og gartnerarbejde ca. 1.700 m2

 

Tidsplan

Offentliggørelse af prækvalifikation:     13. juni 2017 
Anmodning om prækvalifikation senest:  5. juli 2017
Udvælgelse af entreprenører:  7. juli 2017
Tilbudsfase:  10. juli – 17. august 2017
Anlægsarbejdet skal udføres i perioden:  11. september 2017 – 30. april 2018

 

 

PQ-materiale

PQ-materialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: btb@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

 

PQ-materialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra tirsdag den 13. maj 2017.

Sidst opdateret: 07.02.2020