Frederiks skole og Vestfjendsskolen - Ombygning af madkundskabslokaler

Viborg kommune udbyder hermed under forudsætning af myndighedernes godkendelse, ovenstående projekt til ombygning af madkundskabslokaler på begge skoler:
Frederiks skole, Skolen 3, 7470 Karup J og Vestfjendsskolen, Dåsbjergvej 17, 7800 Skive

Arbejdet udbydes i nedenstående fagentrepriser I henhold til de på licitationsdagens gældende bestemmelser om fast pris og tid.

Projektet omfatter:

Nedbrydning af eksisterende fast inventar, lofter og let gulvkonstruktion (Vestfjendsskolen) samt opbygning af nye undervisningskøkkener, nye lofter, ny let gulvkonstruktion (Vestfjendsskolen), El, VVS samt malerarbejder.

 

Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser:

 

01 –               Tømrer- og snedkerarbejdet, inklusive nedbrydning,

                      nyt inventar samt linoleumsgulve

02 -                Malerentreprisen

03 -                VVS Arbejder

04 -                El arbejder

 

Udbudstidsplan:

 

Forventet opstart (under forudsætning af myndighedernes godkendelse)     02.04.2018

Aflevering     29.06.2018

Ibrugtagning efter indkøring og instruktion (ventilation, el m.m.) 13.08.2018

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

 

Anmodning fremsendes skriftligt pr. email til jorgen.rowe.frandsen@gmail.com, med angivelse af, hvilke entrepriser der anmodes om.

Frist for anmodning om licitationsmaterialet: 28.01.2018

 

Udsendelse af licitationsmaterialet:

 

Lictationsmaterialet uploades digitalt i PDF-format på ibinder.dk, mandag 30.01.2018

 

Afgivelse af tilbud:

 

Tilbud skal i sin helhed uploades senest 13.02.2018 kl. 12:00 på ibinder.dk, og oversigt over indkomne tilbud vil herefter blive uploaded på ibinder.dk.

  

 

Tildelingskriterie:

 

Tildelingskriterie er laveste pris – forbehold accepteres ikke.

 

Resultat:

 

Licitationsresultatet vil blive uploaded på ibinder.dk

 

Sociale klausuler:

 

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik inkl. sociale ydelser skal overholdes.
En digital kopi af denne, findes på kommunes hjemmeside.

 

Bygherre:

 

Viborg Kommune

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

 

Totalrådgiver:

 

Fællestegnestuen – Harritslev I Frandsen, arkitekter maa, byggeøkonomer

Sct. Ibs Gade 45, 8800 Viborg

Balticagade 11, 8000 Aarhus

Attention: Jørgen Frandsen, arkitekt maa, byggeøkonom

 

Underrådgiver:

 

Sweco, rådgivende ingeniørvirksomhed

Vævervej 7, 8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2020