Færdiggørelse af 4 sideveje, Møgelvang

I forbindelse med færdiggørelse af 4 sideveje Møgelvang, udbyder Viborg Kommune jord- og belægningsarbejder.

OMFANG

I forbindelse med færdiggørelse af 4 sideveje Møgelvang, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

• Kantsten ca. 1150 m

• Betonbelægningssten ca. 240 m²

• Græsarmering ca. 80 m²

• SF-sten ca. 180 m²

• Slidlag ca. 3800 m²

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 04. juli 2017 til 13. oktober 2017.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 29. maj 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Færdiggørelse af 4 sideveje, Møgelvang" og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S Fabrikvej 4 8800 Viborg

senest fredag den 23. juni 2017 kl. 10.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020