Døre- og vinduesudskiftning 2018

Viborg kommune udbyder herved, i offentlig licitation nedennævnte fagentrepriser vedrørende døre- og vinduesudskiftning mv. på 17 forskellige ejendomme i kommunen fordelt på 3 deludbud.

Arbejdet udbydes i henhold til de på licitationsdagen gældende bestemmelser om pris og tid.

Projektet omfatter:

Udskiftning af døre og vinduer på dele af ejendommene, samt mindre øvrige tillægsarbejder i forbindelse med udskiftningerne.

 

Bydende entreprenører skal i tilbudsfasen selv opmåle alle døre og vinduer, samt øvrige materialer.

 

Døre og vinduesudskiftningen er opdelt i følgende delaftale:

 

Vinduesdelaftale 01-2018:
Jobigen, Nørremarksvej 17, 8800 Viborg
Arsenalet, Kasernevej 8-10, 8800 Viborg
Regimentsvej 2, 8800 Viborg
Toftegaarden, Nygade 2, 9632 Møldrup
Egeskovens Børnehave, Videbechs Allé 171, 8800 Viborg
Hald Ege Skole, Egeskovvej 75, 8800 Viborg

 

Vinduesdelaftale 02-2018:

Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, 8850 Bjerringbro

Rødkærsbro Skole, Brandstrupvej 23, 8840 Rødkærsbro

Søddalsskolen afd. Rødding, Meldgaardsvej 24, 8830 Tjele

Søndre Skole, Koldingvej 114, 8800 Viborg

 

Vinduesdelaftale 03-2018:

Karup Skole, Østergade 19, 7470 Karup J

Karup SFO, Østergade 21, 7470 Karup J

Børnehuset Kølvrå, Ringvej 14, 7470 Karup J

Rådhusbørnehaven, Iglsøvej 5, 7850 Stoholm

Børnehaven Breidablik, Ellekonedalen 4, 8800 Viborg

Vestre Skole, A.S. Ørsted Vej 22, 8800 Viborg

Nordre Skole, H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg

 

Byggetid:

Projekterne udføres iht. udbudsmaterialet og skal igangsættes ultimo juni 2018 og være afsluttet senest medio oktober 2018.

Det skal forventes, at arbejdet skal foregå i sommerferieperioden uden stop.

 

Frist for anmodning om licitationsmaterialet:

Anmodningen fremsendes skriftligt pr. e-mail til Mikkel Højriis på mh@jensmandrup.dk, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke(t) udbud der anmodes om og i emnefeltet skrives Vinduesdelaftale 2018.

Ved anmodning oplyses firmanavn, cvr. nr., kontaktperson og mail-adresse udbudsmaterialet skal sendes til.

Frist for anmodning senest torsdag den 18. april 2018.

 

Sociale klausuler:

Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik.

 

Udsendelse:

Udbudsmaterialet skal downloades fra Dropbox.com, via link som fremsendes d. 11. april 2018, på mail.

 

Licitation:

Der afholdes samlet licitation for alle udbud den 3. maj 2018 - Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er laveste pris.

 

Bygherre:

Viborg Kommune

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

 

Totalrådgiver:

Mandrup Arkitekt | Ingeniør

Randersvej 12

8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2020