Dobbeltrettet cykelsti langs Birkesøvej ved Stoholm

I forbindelse med etablering af en ny cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø udbyder Viborg Kommune herved i offentlig licitation nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Omfang
Arbejdet består af etablering af cirka 2,3 km sti med overfladebelægning i stenmel.

Overkørsler laves i asfalt og der skal tilsluttes til eksisterende anlæg,

Projektet omhandler primært:

   • Jordarbejder

   • Skiltearbejder

   • Afvandingsarbejder

   • Belægningsarbejder

Udførelsesperiode
Arbejdet skal udføres i perioden 01/11/2017 – 15/05/2018.

Udbudsmateriale og licitation

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra fredag den 29. september 2017 ved kontakt til:

NIRAS A/S
Nupark 45, 7500 Holstebro
Casper Velling, email:
CVE@niras.dk

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket "Cykelsti, Gammelstrup – Birkesø" og skal afleveres personligt før deadline eller ved fremmøde til licitation. Tilbudsgiver er selv forpligtet til at sikre sig, at tilbuddet er modtaget.
Postfremsendte tilbud modtages ikke.

Licitationen afholdes fredag den 20. oktober 2017 kl. 10 i lokale M1.17, Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Sidst opdateret: 07.02.2020