Cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm

OMFANG
I forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejder.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

Etablering af ca. 1300 m dobbeltrettet cykelsti i 2,5 m bredde.

  • Muld og råjordsarbejder ca. 5.000 m3
  • Bundsikring at levere og indbygge ca. 860 m3
  • Stabiltgrus at levere og indbygge ca. 930 m3
  • Asfaltbelægning ca. 3.950 m²
  • Etablering af en støttehelle ved Rindsholm.

UDFØRELSESPERIODE
Arbejdet skal udføres i perioden 15. maj til 15. september 2017.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION
Udbudsmaterialet kan rekvireres senest onsdag den 26. april 2017 ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: br@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 10. april 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og loveerklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "Viborg Kommune – Cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm” og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest torsdag den 4. maj 2017 kl. 10.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form
Sidst opdateret: 07.02.2020