Cykelsti ved Hobro Landevej

OMFANG

I forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Hobro Landevej mellem Rute 16 og Foulum, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejder i offentlig licitation.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

Etablering af ca. 3.000 m dobbeltrettet cykelsti i 2,5 – 3,0 m bredde.

  • Muld og råjordsarbejder ca. 7.250 m3
  • Bundsikring at levere og indbygge ca. 2.240 m3
  • Stabiltgrus at levere og indbygge ca.  2.400m3
  • Asfaltbelægning ca. 8.850 m²
  • Etablering af en støttehelle ved Foulum.

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 22. maj til 31. oktober 2017.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres senest onsdag den 3. maj 2017 ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: br@vibing.dk og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra torsdag den 20. april 2017.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og loveerklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "Viborg Kommune – Cykelsti Hobro Landevej” og indleveres til

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest torsdag den 11. maj 2017 kl. 13.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020