Byggemodning ved Rosenvænget, Viborg

Entreprisen omfatter byggemodning af 17 grunde ved Rosenvænget i Viborg.

Arbejdet omfatter bl.a. etablering af 2 boligveje, skelbrønde, regn- og spildevandsledninger samt tørbassin. Der skal endvidere leveres og opstilles en ca. 215 m. lang støjskærm. 

Tidsplan: Udbudsmaterialet udleveres fra torsdag d. 11. maj 2017. Licitation afholdes onsdag den 31. maj 2017 kl. 14.00. Opstart anlægsarbejde d. 12. juni 2017. Arbejdet skal være færdigt d. 6. oktober 2017.

Ordregiver: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S

Tildelingskriterier: Laveste pris

Udbudsform: Offentlig licitation

Kontaktperson: Bo Tandrup

Email: Bo.Tandrup@sweco.dk

Tlf.: 27 23 52 90

Modtagers firmanavn: Sweco Danmark A/S

Adresse for modtagelse af tilbud: Vævervej 7, 8800 Viborg
Sidst opdateret: 07.02.2020