Byggemodning Møgelkjær i Viborg. LP 494

Opgavebeskrivelse

  • Entreprisen omfatter bl.a. følgende:
  • Byggemodning af ca. 56 grunde
  • Forlængelse af eksisterende Liseborgvej med ca. 350 meter inkl. dobbelrettet sti
  • Ca. 700 meter ny stamvej i forlængelse af Svalelunden, inkl. dobbeltrettet sti
  • Ny rundkørsel
  • Ca. 1230 meter boligvej fordelt på 4 boligveje, samt interne stier
  • Regn- og spildevandsledninger samt skelbrønde
  • Nyt regnvandsbassin og fritliggende grøfter

Tidsplan

Licitation afholdes den 11. maj 2020 med opstart umiddelbart herefter. Liseborgvej, Christianslundvej, Rosenborg og Jørgensborg afsluttes i november 2020. Gravlund og Bakholt afsluttes i januar 2021

Ordregiver

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S

Tildelingskriterier

Laveste pris

Udbudsform

Offentlig licitation

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til:

Kontaktperson

Jim A. Trinderup
Email:  jat@ramboll.dk
Tlf.:  51 61 39 22

Modtagers firmanavn

Rambøll

Adresse for modtagelse af tilbud

Lundborgvej 16, 8800 Viborg

Sidst opdateret: 18.04.2020