Offentligt udbud - Byggemodning Arnbjerg IV

Viborg kommune og Energi Viborg A/S udbyder anlægsarbejde for byggemodning af ca. 72 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.
Byggemodningen udbydes i en samlet entreprise. Arbejdet skal udføres i løbet af 2019.

OMFANG 

Entreprisen omfatter videre etablering af ca. 900 m fordelingsveje (Arnbjerg Alle) i byggemodningsområdet, samt 1 adgangsvej og 10 boligveje (2 boligveje ved Skabermøllevej, 1 boligveje ved Lobelievej, 4 boligveje ved Følfodvej med tilhørende adgangsvej og 2 boligveje ved Dunhammeren.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Afvandingsledninger ø160-ø700 ca. 1500 lbm.

  • Spildevandsledninger ø160-ø200 ca. 1700 lbm hovedledninger + stikledninger

  • Jordarbejde ca. 28.500 m3

  • Grusbærelag ca. 22.700 m2

  • Asfalt ca. 15.400 m2

  • Etablering af regnvandsbassin (jordarbejde ca. 7200 m3)

  • Etablering af grøfter i eget trace 1250 lbm (jordarbejde ca 2500 m3)

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 1. maj 2019 til 18. december 2019.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan downloades på Ibinder.com via følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=haagbhwgdq

 

Opleves der problemer med linket til Ibinder rettes henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, tlf: 28 78 31 33.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet uploades på Ibinder senest onsdag den 17. april 2019 kl. 12.00.

Sidst opdateret: 07.02.2020