Byggemodning Arnbjerg Entreprise 5

Viborg Kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.
Byggemodningen udbydes i samarbejde med Energi Viborg A/S

OMFANG

Entreprise 5 omfatter etablering af 23 parcelhusgrunde. Herunder en ny adgangsvej fra fordelingsvejen (Arnbjerg Alle) ind i byggemodningsområdet (Dunhammeren). Endvidere skal der etableres tilhørende grøfter til regnvandsafledning.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Regnvandsledninger inkl. stikledninger ø160 – ø315 ca. 150 lbm.
  • Spildevandsledninger inkl. stikledninger ø160-ø200 ca. 770 lbm.
  • samt 23 skelbrønde og 8 brønde ø600–ø1250 på hovedledning
  • Råjord og muldarbejde - at afgrave ca. 5500 m³
  • Til bortskaffelse ca. 4500 m³
  • Til genindbygning ca. 1000 m³
  • Stabilgrus at levere og indbygge ca. 1450 m³
  • Bundsikring at levere og indbygge ca. 1950 m³
  • Asfalt ca. 4200 m²
  • Etablering af grøfter i eget trace 600 lbm. (jordarbejde ca. 2400 m³, jorden udsættes)

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 28. juni 2018 til 7. december 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra tirsdag den 29. maj 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 5” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest tirsdag den 19. juni 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020