Byggemodning Arnbjerg Entreprise 4

Viborg kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.

ORIENTERING

Byggemodningen udbydes i 6 entrepriser i løbet af foråret 2018.

Arbejdet skal udføres i løbet af 2018.

Nærværende udbud er femte entreprise – entreprise 4.

Byggemodningen udbydes i samarbejde med Energi Viborg A/S

  

OMFANG

Entreprise 4 omfatter etablering af 20 parcelhusgrunde og en storgrund. Herunder en ny adgangsvej fra fordelingsvejen (Arnbjerg Alle) ind i byggemodningsområdet (Brudelyset). Endvidere skal der etableres tilhørende grøfter til regnvandsafledning.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

 • Regnvandsledninger ø150 – ø400 ca. 65 m inkl. stikledninger.

 • Spildevandsledninger ø160-ø200 ca. 550 m, inkl. stikledninger

 • Råjord og muldarbejde - at afgrave ca. 4250 m3

  • Til bortskaffelse ca. 3350 m3

  • Til genindbygning ca. 900 m3

 • Stabilgrus at levere og indbygge ca. 875 m3

 • Bundsikring at levere og indbygge ca. 1450 m3

 • Asfalt ca. 3250 m2

 • Etablering af grøfter i eget trace 200 m (jordarbejde ca. 650 m3, jorden udsættes)

 UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 07. juni 2018 til 12. oktober 2018. 

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 2. maj 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 4” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest onsdag den 23. maj 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Sidst opdateret: 07.02.2020