Byggemodning Arnbjerg, entreprise 0, vej- og kloakentreprise

Viborg kommune ønsker at byggemodne ca. 114 grunde og 6 grunde til tæt/lav byggeri i Arnbjerg iht. lokalplan 477.

Byggemodningen udbydes i 6 entrepriser i løbet af foråret 2018. Arbejdet skal udføres i løbet af 2018.
Nærværende udbud er første entreprise – entreprise 0.
Byggemodningen udbydes i samarbejde med Energi Viborg A/S

 

OMFANG

Entreprise 0 omfatter etablering af en ny rundkørsel i krydset Søndersøvej – Vinkelvej samt ca. 1300 m fordelingsveje (Arnbjerg Alle) i byggemodningsområdet.

Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Afvandingsledninger ø250-ø700 ca. 224 lbm.

  • Spildevandsledninger ø200 ca. 210 lbm

  • Jordarbejde ca. 16960 m3

  • Grusbærelag ca. 16865 m2

  • Levering og sætning af granitkantsten ca. 3540 lbm

  • Asfalt ca. 16865 m2

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 10. april 2018 til 28. september 2018.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: tj@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 28. februar 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbudsgivere skal vedlagt tilbuddet afgive tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Byggemodning Arnbjerg, lokalplan 477 – Entreprise 0” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

senest onsdag den 21. marts 2018 kl. 13.00.

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

 

Sidst opdateret: 07.02.2020