Byfornyelse og Kloakseparering i Stoholm

Viborg Kommune er i gang byfornyelse i Stoholm. I forbindelse med byfornyelsen vil der blive separatkloakeret af Energi Viborg.

Nærværende omhandler prækvalifikation og efterfølgende udbud for anlægsarbejder på et samlet projekt med byfornyelse og separatkloakering i Stoholm.

Der forventes efter prækvalifikation udvalgt 5 og maksimalt 6 bydende entreprenører til at afgive bud på opgaven.

Arbejderne omfatter jord-, kloak, afvandings- og belægningsarbejder samt brolægningsarbejder.

Omfang

Byfornyelse

800 lbm. Vandrender og Kantsten          

5.000 m² Asfaltarealer inkl. Energi Viborgs andel

2.200 m² Fortovsarealer inkl. Energi Viborgs andel

Levering og montering af betonplinte, legepladsinventar og mindre beplantningsarbejder.

 

Kloakseparering

Ca. 710 lbm. ø200-ø250 mm. spildevandsledninger

Ca. 710 m. ø250-ø315-ø400-ø700-ø800 og ø900 regnvandsledninger

Ca. 26 stk. brønde i ø600, ø1000 og ø1250 mm for spildevand og regnvand

Ca. 92 stk. ø315 mm. skelbrønde for spildevand og regnvand med hhv. rødt og blåt opføringsrør inkl. stik

Ca. 48 stk. ø315 mm rendestensbrønde inkl. stik

Ca. 12 stk. stik for tagvand

Retablering af ca. 4.200 m² befæstet areal

 

Tidsplan

Offentliggørelse af prækvalifikation: 14. marts 2018

Fremsendelse af prækvalifikation til COWI senest: 4. april 2018

Udvælgelse af entreprenører og udsendelse af udbudsmateriale: 11. april 2018

Tilbudsfase: 11. april 2018 – 2. maj 2018

Licitation (laveste pris) 2. maj 2018

Anlægsarbejdet skal udføres i perioden: 22. maj 2018 – 31. november 2018

 

PQ-materiale

PQ-materialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til COWI, Rene Gundersen, e-mail: rcgu@cowi.com.

Ved rekvirering af materialet skal dette indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

 

PQ-materialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra onsdag den 14. marts 2018.

Sidst opdateret: 07.02.2020