Arnbjerg Børnehus

UDBUD
Projektet udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.


BYGGERIET OMFATTER
Arnbjerg Børnehus bliver en ny institution, der er placeret i det nye boligområde ved Arnbjerg. Grunden er ca. 7952 m2 stor og bygningen bliver 1565 m2 og skal rumme: 40 vuggestuebørn, 120 børnehavebørn, ca. 30 Personaler. 

Arnbjerg Børnehus disponeres som en bygning med to bygningsvolumener der forskyder sig i forhold til hinanden. Børnehuset opføres som elementbyggeri med skalmur i tegl og med tagflader beklædt med tagpap. I forskydningen mellem tag og tegl etableres et lysbånd beklædt med facadeplader i en zinkgrå nuance.

Gulve udføres som beton med linoleums- og vinylgulve.

Vinduer udføres som træ-/alu vinduer.

Byggegrunden er udlagt til friarealer med græs, beplantning og som den således forefindes.

Adgangsvej og udeophold udføres med betonbelægningssten, asfalt og beplantning.

 

 

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser. Gives der tilbud på flere entrepriser, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.

Viborg Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

 

 

ENTREPRISER

A. Råhusentreprisen

A.1 Terrænarbejder

A.2 Kloakarbejder

A.3 Betonarbejder

A.3 Betonelementarbejder

A.4 Murerarbejder

A.5 Befæstelses- og anlægsarbejder

 

B. Tømrerentreprisen

B.1 Tømrerarbejder

B.2 Blikkenslagerarbejder

B.3 Gulvarbejder

 

C. VVS-ENTREPRISEN

C.1 VVS-arbejder 

 

D. Ventilationsentreprisen

D.1 Ventilationsarbejder

 

E. EL-entreprisen

E.1 EL- arbejder

 

F. Malerentreprisen

F.1 Malerarbejder

 

LICITATIONSMATERIALE

Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via https://kaai.ajoursystem.dk og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.

Materialet er tilgængelig fra den 05.07.2019

 

LICITATION

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)

Licitationen afholdes tirsdag den 27. august 2019, kl. 10.00, elektronisk.

 

 

BYGGEPERIODE

Under forudsætning af Viborg Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være primo oktober 2019 til primo februar 2021. 

 

 

Totalrådgiver:                                           Bygherre:

Norconsult - KAAI                                       Viborg Kommune

Kastetvej 21a                                              Prinsens Alle 5

9000 Aalborg                                               8800 Viborg

Kontakt: Anders Tvergaard                                             

anders.tvergaard@norconsult.com                                 

96 31 71 03  
Sidst opdateret: 07.02.2020